Suuri osa elämästämme digitalisoituu ja valmentajat käyttävät myös tätä mahdollisuutta. Digitaalisien menetelmien luomia mahdollisuuksia ovat, että asiakas pystyy itse päättämään, milloin ja jos hän on valmis valitsemaan valmennuksen ja asiakas saa jatkuvan yhteyden ohjaajaansa.

Digitaalinen valmennus voi sisältää ihmisen tai ihmis-valmentaja voi käyttää digitaalista työkalua tukemaan valmennusprosessia. Muita etuja digitaalisessa valmennuksessa ovat:

  • Reaaliaikainen valmentaminen helpottuu ja se on helpommin saatavissa
  • Datan keräämisen edut ja helppous, sen analysointi, sekä datan käyttäminen tietolähteenä ymmärtämään asiakkaan käyttäytymisestä tai motivoinnissa
  • Reaaliaikainen kommunikaatio, seuraaminen ja datan saatavuus luo uusia mahdollisuuksia kehittymiseen. Habinaattori-sovellus yhdistää face-to-face tapaamiset kuten myös tietojen seurannan sovelluksen kautta.
  • Jotkin ihmiset ovat avoimempia digitaaliselle valmentamiselle
  • Asiakas on kiinnostuneempi noudattamaan sosiaalisesti hyväksyttyjä normeja
  • Voi olla halvempaa