On olemassa neljä päätavoitetta:

  1. On tärkeää auttaa asiakasta ymmärtämään ja muistamaan informaatio, joka on kerätty tavoitteiden saavuttamiseksi.
  2. Asiakasta rohkaistaan kehittämään ja tunnistamaan hyödyllisempiä ajattelutapoja.
  3. Ympäristö on tärkeä - vahvan ja tukevan ympäristön luominen on välttämätöntä, joka edistää positiivisesti heidän suoritustaan  
  4. Kaiken lähtökohtana on tukea asiakkaan käyttäytymistä, käytäntöjä ja taitoja, jotka ovat heidän kannalta ratkaisevia ja johtavat heitä kohti tavoitteidensa saavuttamista.

Suorituskykyvalmennus voi sisältää terveyteen ja palautumiseen liittyviä aktiviteetteja, jotka edistävät suorituskykyä pitkällä aikavälillä ja välttävät kielteisiä seurauksia kuten burn-outtia ja onnettomuutta. Jos valmennus keskittyy puhtaasti ammatilliseen suoritukseen, tästä käytetään yleisesti termiä executive-valmennus.