Performance-valmentaja tai suorituskykyvalmentaja (joskus high-performance coach) on ammattilainen, joka kerää tietoja asiakkaansa jo saavutetuista suorituksista, määrittää heidän lähtökohtansa ja valmiudet, jonka tavoitteena on pyrkiä parantamaan asiakkaan suoriutumista kohti heidän tavoitteita. Valmentaja analysoi asiakkaidensa suorituskykytarpeet ja laatii yhdessä valmennettavan kanssa suunnitelman tehokkaimmaksi mahdolliseksi tavaksi saavuttaa sovitut tavoitteet.

Suorityskykyvalmentajan työ yleensä sisältää ajanhallintaa, energiaan liittyviä toimenpiteitä, fyysisien ominaisuuksien parantamista, motivointia, sekä näiden asioiden suuntaamista tiettyyn päämäärään. Performance-valmennusta käyttävät toimitusjohtajat, poliitikot, urheilijat ja muut korkeaa suorituskykyä vaativat henkilöt ja tiimit.