Uusi tutkimus vahvistaa statiinien yhteyttä diabeteksen syntyyn

Mitä ovat statiinit ja miten ne toimivat?

Jos sinulla on todettu korkea kolesteroli, lääkärisi on saattanut suositella sinulle statiinien käyttöä. Mutta mitä statiinit ovat ja miksi niitä määrätään?

Statiinit ovat lääkeryhmä, joita käytetään alentamaan kehon kolesterolitasoja. Sydänliitto määrittelee statiinit seuraavasti: "Ne estävät soluja valmistamasta kolesterolia (kolesterolisynteesiä), jolloin solut ottavat enemmän kolesterolia pois verenkierrosta." Tarkemmin sanottuna, ne toimivat estämällä entsyymiä, joka auttaa tuottamaan kolesterolia maksassa ja tarkoituksena on alentaa LDL- kolesterolitasoa (low-density lipoprotein) veressä.

Jos LDL-kolesterolipitoisuus on korkea, voi se kerääntyä valtimoiden seinämiin ja muodostaa niin sanottua plakkia. Tämä kertymä kaventaa verisuonia ja vaikeuttaa veren virtaamista. Tämä lisää ateroskleroosin, sepelvaltimotaudin, ja sydän- ja verisuonitautien riskiä, minkä vuoksi ihmisille määrätään statiineja sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riskin vähentämiseksi.

Jotkut uudet tutkimukset viittaavat siihen, että kolesteroli ei välttämättä ole syy yllämainittuihin sairauksiin, mutta lisää näyttöä tarvitaan.

Erilaiset statiinit

Markkinoilla on monia erilaisia statiinityyppejä, kuten fluvastatiini, simvastatiini ja atorvastatiini muutamia mainitaksi. Niitä myydään ja markkinoidaan nimillä kuten Mevacor®, Flolipid®, Zocor® ja Lipitor®, joka on historian myydyin statiini lääketeollisuuden historiassa. Sen valmistaja Pfizer ilmoitti 12,4 miljardin Yhdysvaltain dollarin myynnistä vuonna 2008. 

Vaikka statiinit ovat yleensä turvallisia ja hyvin siedettyjä, niiden käyttöön liittyy riskejä. Potilailla voi esiintyä esimerkiksi lihaskipuja, päänsärkyä tai pahoinvointia statiinihoitoa aloitettaessa. Ne eivät myöskään välttämättä tehoa, joten yleensä on kokeiltava erityyppisiä statiineja sopivan lääkemerkin löytämiseksi, joka alentaa LDL-kolestrolia ja haittavaikutukset ovat siedettäviä.

 

Statiini lääkkeet
Statiineilla, kuten kaikilla lääkkeillä, on sivuvaikutuksia.

 

Ovatko statiinit yhdistetty diabetekseen?

Huomattava määrä tutkimustietoa on yhdistänyt statiinit lisääntyneeseen tyypin 2 diabeteksen riskiin.

Vuodesta 2010 lähtien on ollut selvää, että statiinit aiheuttavat diabetesta, mutta kysymys kuuluu: Kuinka paljon?

Tarkastellaampa viimeisintä tieteellistä näyttöä.

Yksi pitkäaikaistutkimuksista, joissa seurantaa tehtiin kymmenen vuoden ajan, on Texas Southwestern Medical Center -yliopistosairaalan tutkimus. Sen mukaan riski sairastua diabetekseen on 33 - 37 prosenttia suurempi kuin niillä, jotka eivät käyttäneet statiineja. Tutkijoiden teorian mukaan lisääntynyt diabetesriski voi johtua siitä, että statiinit voi vähentää elimistön insuliiniherkkyyttä. Tämä voi vaikeuttaa elimistön sokerien käsittelyä ja johtaa korkeampiin verensokeriarvoihin.

Suuremmat metatutkimukset ovat vahvistaneet statiinien ja diabeteksen välisen yhteyden satunnaistetuissa statiinitutkimuksissa, mutta löytäneet keskimäärin vain 9 prosentin lisääntyneen riskin.

Entä kohorttitutkimukset, jossa tutkimukseen valitaan ihmiset jonkun yhteisen piirteen vuoksi - tässä tapauksessa statiinien käyttö. Vuonna 2015 Journal of General Internal Medicine -lehdessä julkaistiin 25 970 potilaan retrospektiivinen kohorttitutkimus, jossa havaittiin 87% lisäys diabeteksen esiintyvyyteen. Lisäksi huomattiin näyttöä lihavuuden lisääntymisestä ja liikuntakyvyn heikkenemisestä.

Uusi tutkimus yhdistää statiinien käytön suurempaan diabeteksen riskiin

On hyvin tiedossa, että statiinilääkkeet aiheuttavat diabetesta, mutta jotkut väittävät, että tutkimuksia ei ole suunniteltu oikein. Lisäksi avoimia kysymyksiä ovat lyhyt- ja pitkäaikaiskäyttö verrattuna ei-käyttäjiin. Lääkkeen ja sairauden välinen yhteys riippuu siis myös tutkimussuunnitelmasta ja siitä, miten osallistujat on rekrytoitu.

Tämän vuoksi Andrew J. Foy ja hänen tutkimusryhmänsä suunnittelivat 442 526 potilasta käsittävän tutkimuksen, jossa käsiteltiin niin sanottua "valinnan harhaa". Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ero ei-käyttäjien ja statiinien käyttäjien välillä Yhdysvalloissa.

Foy selittää tutkimuksensa hypoteesin: "Hypoteesimme oli suoraviivainen: Jos valintavirhe vaikuttaa merkittävästi diabeteksen esiintyvyyteen tutkimusasetelmassa, statiinien käytön ja diabeteksen välinen yhteys on paljon voimakkaampi statiinille altistuneiden ja statiinille altistumattomien ryhmässä kuin statiinien käyttöä jatkavien ja sen lopettaneiden ryhmässä. Tämä johtuu siitä, että kaikki potilaat statiinia jatkavien verrattuna sen lopettaneisiin olisi valittu lääkärin toimesta."

Kyseisessä tutkimuksessa, joka julkaistiin tammikuussa 2023 American Journal of the Medical Sciences -lehdessä todettiin, että statiineja käyttävien diabeteksen määrä kasvoi 120 prosenttia.

Mikä on riski sairastua diabetekseen statiinien käytön seuraksena?

Olet juuri lukenut, että statiinit, eräs kolesterolia alentava lääketyyppi, on yhteydessä diabeteksen yleistymiseen. Faktat ovat huolestuttavia, mutta on tärkeää ymmärtää, mitä statiinit ovat ja miksi niitä määrätään, ennen kuin teet terveyttäsi koskevia päätöksiä.

Vaikka tutkimukset, jotka yhdistää statiinien käytön diabetekseen on tärkeää pitää mielessä, että absoluuttinen riski sairastua diabetekseen statiinia käytettäessä on edelleen suhteellisen pieni. Monien ihmisten kohdalla statiinien käytön hyödyt ovat riskejä suuremmat. Jos olet huolissasi statiinien ja diabeteksen välisestä mahdollisesta yhteydestä, keskustele lääkärisi kanssa yksilöllisistä riskitekijöistäsi ja siitä, sopiiko statiinilääkkeet sinulle.

Tutkimuksissa ei yleensä käsitellä erityyppisiä statiineja, ja diabeteksen kehittyminen riippuu monista tekijöistä - erityisesti elämäntavoista ja ruokavaliosta. Koska lääkkeillä on aina sivuvaikutuksia, on aina punnittava hyötyjä ja riskejä.

 

Verenpaineen mittaus
Verenpaine ja happiarvot mittaus ovat tärkeitä mittareita. 

 

Miten tämä vaikuttaa sinuun?

Tieteellisten tutkimusten mukaan diabeteksen riski on 9% - 120% suurempi pitkäaikaisessa statiinien käytössä kuin ei-käyttäjillä. Statiinit on yhdistetty myös muihin kehon ja aivojen ongelmiin, kuten Parkinsonin taudin kehittymiseen. Tämä ei ole yllättävää, koska kolesteroli on kaikkien steroidihormonien ja sappihapon esiaste, ja aivoissa on elimistömme korkein kolesterolipitoisuus, noin 20-prosenttia kehon kokonaiskolesterolista.

Jos harkitset statiinien aloittamista tai lopettamista, on tärkeää keskustella mahdollisista riskeistä ja hyödyistä elämäntapalääketieteeseen erikoistuneen lääkärisi kanssa ennen hoito-ohjelmasi muuttamista.

Lääkärit ja terveysvalmentajat, jotka seuraavat tieteellistä kehitystä sydän- ja verisuonitautien hoidossa, ymmärtävät terveellisten tapojen vaikutukset ja ehdottavat elämäntapamuutoksia lääkityksen ohella - painonhallinta, liikunta, tupakoinnin lopettaminen ja terveellinen ruokavalio keskeisinä elementteinä.

 

Luo Terveellisiä Tapoja

 

Best Health Coach app in Apple Store for iOS

 

Best Health Coach app in Google Play for Android

 

Parempia vaihtoehtoja kolesterolin alentamiseen

Kehosi tarvitsee kolesterolia, mutta korkeat LDL-pitoisuudet on yhdistetty sydän- ja verisuoniterveysongelmiin, joita statiinilääkkeillä yritetään korjata.

Jo vuosikymmeniä on tiedetty, että ateroskleroottinen sydän- ja verisuonitauti (ASCVD) on tulehdussairaus. Se tarkoittaa, että plakin kertyminen valtimoihin etenee suonissa käynnissä olevan tulehduksen avulla.

On selvää, että terveelliset elämäntavat, kuten levollinen uni, terveellinen ruokavalio, liikunta ja vähäinen alkoholinkäyttö alentavat huomattavasti riskiä sydän- ja verisuonitauteihin. Se on luultavasti ja lähinnä siksi, että ne kaikki vähentävät tulehdusta elimistössä.

Välimeren ruokavalion ja Ornishin ruokavalion on molempien osoitettu erittäin suotuisiksi ja niitä suositellaan yhä useammin terveyshyötyjen vuoksi. Kasvispainotteisen ruokavalion noudattamisen on osoitettu vähentävän muun muassa sepelvaltimotaudin riskiä 65% ja aivohalvauksen riskiä 40%.

Itse asiassa, Habinaattori Valmennusalustaa käyttävien lääkäreiden ja terveysvalmentajien raporttien mukaan he voivat saada potilaansa pois statiinien käytöstä jo kuudessa viikossa, kun he alkavat noudattaa elämäntapalääketieteen periaatteita. Koska elintapojen muuttaminen on sydän- ja verisuonitautien ehkäisyn tärkein osatekijä, sitä olisi aina harkittava ensin ennen kuin harkitaan farmakologisia toimenpiteitä, kuten statiinien käyttöä.

Yhteenveto

Statiineja määrätään ihmisille, joilla on korkea kolesteroli, sekä sydän- ja verisuonisairauksia, jotta kolesteroliarvot saadaan laskemaan ja sydänkohtauksen, sekä aivohalvauksen riski pienenee.

Koska kehomme ja aivomme tarvitsevat kolesterolia toimiakseen optimaalisesti, riski kolesterolin kerääntymisestä valtimoihin aiheuttaen tukoksia on huolenaihe, jota on aina tarkasteltava yksilökohtaisesti.

Tieteellinen konsensus on, että statiinit lisäävät diabeteksen riskiä, mutta hyödyt ovat yleensä riskejä suuremmat. On tärkeää keskustella lääkärin kanssa, onko statiini oikea valinta sinulle, koska se voi olla hengenpelastaja. Jos sinä ja lääkärisi päätätte, että statiinihoito on sinulle sopiva, muista pysyä aktiivisena ja noudattaa terveellistä ruokavaliota, joista molempien on todettu vähentävän riskiäsi sairastua tyypin 2 diabetekseen.

Statiineille on myös vaihtoehtoja, jotka puuttuvat ongelman perimmäiseen syyhyn eli korkeaan LDL-kolesteroliin, joka johtuu elämäntapatekijöistä, kuten unenlaadusta, liikkumattomuudesta ja huonoista ruokailutottumuksista.

Viimeksi päivitetty Ma, 7 Elo, 2023