Foorumit ovat avoimia ryhmiä, jotka löydät "keskustelut" tabilta (seuraava oikealta Koti/Dashboard tabista). Sinut sijoitetaan foorumeille riippuen tavoitteestasi.

Forum on keskustelupaikka samanmielisille ihmisille, jossa he voivat kommunikoida liittyen haasteisiin, joita he kohtaavat maaliin pääsemisessä. Se on keino saada apua muilta yhteisön jäseniltä.