Valmentaminen eli coachaaminen sinänsä on ensisijaisesti asiantuntijan ammatillista neuvontaa, tukea ja konsultointia. Valmennuksen tavoitteena on oppimis- ja suoritusprosessien, terveyden, ihmissuhteiden tai minkä tahansa henkilökohtaisen tavoitteen kehittäminen. Valmennus sisältää motivointia, harjoituksia ja tiedon siirtämistä asiakkaan auttamiseksi kohti määriteltyä tavoitetta.